Mới 2023: Mối quan hệ giữa tình cảm và lí trí, nhân cách và thân phận của Kiều trong đoạn trích

Viết bài văn “Đối thoại về tình yêu” (đoản) (Trích Truyện Kiều) – Nguyễn Du Văn 10: Câu 4. Nguyễn Du vẽ nên…

Mới 2023: Ôn tập chương 5 – Bài tập trắc nghiệm

Ôn tập chương 5 bài tập trắc nghiệm Đại số 10: trả lời và Giải câu 7 trang 130; Bài 8, 9, 10,…

Mới 2023: Bút pháp ước lệ trong đoạn trích có ý nghĩa như thế nào đối với việc diễn tả thân phận éo le của nàng Kiều?

Viết Bài Văn Nỗi Buồn Của Tôi (Ngắn) (Trích Truyện Kiều) – Nguyễn Du Văn 10: Câu 2. Bút pháp truyền thống được…

Mới 2023: Cung và góc lượng giác

Chương 6 Cung và góc lượng giác.công thức lượng giác Mũi tên và góc tam giác trả lời và Giải Bài 1,2,3,4,5,6,7 Trang…

Mới 2023: Tìm luận cứ cho các luận điểm dưới đây

Lập luận trong Soạn thảo Nghị luận Bài văn lập luận (Ngắn gọn) Ngữ văn 10: Câu1. Thể hiện: yêu nước thương dân;…

Mới 2023: Giá trị lượng giác của một cung

Giá trị lượng giác của cung trả lời và Giải bài 1,2,3,4,5 trang 148 SGK Đại số 10: Giá trị lượng giác của…

Mới 2023: Cách miêu tả người anh hùng Từ Hải như thế nào?

Viết bài Chí khí anh hùng (Miêu tả ngắn gọn) (từ Truyện Kiều) – Nguyễn Du Văn 10: Cách miêu tả người anh…

Mới 2023: Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 153,154,155 Đại số lớp 10: Công thức lượng giác

Bài 3 Chương 6 – Công Thức Lượng Giác: Giải bài 1 trang 153; Bài 2, 3, 4, 5, 6 trang 154; bài…

Mới 2023: Nêu những tiêu chí chủ yếu của văn bản văn học

Viết Đoạn Văn (Tóm tắt) Ngữ văn 10: Câu1. Văn bản văn học phản ánh, khám phá sâu sắc thế giới tình cảm,…

Mới 2023: Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 155,156

Lời giải Ôn tập chương 6 Toán Đại số 10: bài 1, 2, 3, 4, tr 155; Bài 5, 6, 7, 8 trang…